Internasjonalisering - Erasmus

cayenne 2023.jpg

Skjetlein vgs har spennende internasjonale prosjekter for elever og ansatte. Det er hovedsakelig Erasmus + prosjekter som skolen har gjennomført - og vil komme å gjennomføre. Skolen har søkt og fått akkreditering i 2023 for egne prosjekter i kategorien SCHOOL. I tillegg er Skjetlein med i konsortiet Naturbrukskolens forening og med det kan elever og ansatte delta i prosjekter VET (yrekesutdanning).

Prosjekter

Amoove21 - Agricultural Mo(o)ve with 21st century skills, 2019 - 2022/2023
KA202-A0C0EF94

Coordinator: Stichting Clusius College, NL

Partners:
Axxell Utbildning AB, Finland
Skjetlein vgs., Norway
Munkagårdsgymnasiet, Sweden

SCHOFRANO School Exchange France - Norway
Exchange of good practices

KA229-40BE8F9C

Coordinator: Skjetlein vgs

Partners
Lycée Ferdinand Buisson, France
Melhus vgs., Norway

Hoveddokument / main result: EURO MAG
Euro MAG no1

Skjetleinblad #23
Utveksling mellom elever fra Skjetlein, Melhus og Elbeuf

Skjetleinblad #25
Erasmus-samarbeid med Frankrike skoleåret 2022-2023

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.10.2023