Gratulerer, du er nå en av oss!

Du har nå takket ja til ansettelse her ved Skjetlein videregående skole. Vi vil at våre medarbeidere skal få en god oppstart gjennom å tilrettelegge for god mestringsfølelse og å gi en god forståelse for våre regler og rutiner. Vi ønsker at du skal få kjennskap til nettverk og kultur i organisasjonen og gi jevnlige tilbud om samtaler med leder.

Start gjerne med å se Trøndelag fylkeskommune sin visjonsfilm her: 

Videre følger vi fylkeskommunens program for innfasing av nye medarbeidere, der har vi en fremdriftsplan som sikere en god implementring.

I første omgang inviteres du til en felles samling for høstens nytilsatte. du er velkommen til en samling på personalrommet, ved skolens kantine,
Fredag 9. august kl 09.00.
du vil bli kjent med skolens ledere og støttefunksjoner, du vil får utlevert eller mulighet til å bestille det digitale utsyret du har behov for, samt hjelp til innlogging.

Velkommen!

Hilsen
Edward Hagen
Rektor

 

Sist oppdatert 13.06.2024