Pedagogisk plattform

Skjetlein videregående skole tar deg videre med levende fag

  • utvikling

  • bærekraft

  • miljø

·Arbeide for et inkluderende og helsefremmende fellesskap for alle
·Arbeide for et best mulig læringsutbytte hos elevene gjennom tilpasset opplæring
·Videreutvikle god vurderingspraksis og undervisningsvurdering
·Utvikle elevdemokratiet og demokratiforståelse
·Videreutvikle tverrfaglig samarbeid og FoU-arbeid
·Styrke formidlingsarbeidet inn mot yrke og videre utdanning
·Videreutvikle digital kompetanse.
Sist oppdatert 14.03.2024