Samarbeid med lærere

Hvordan samarbeide med skolens lærere utenom ordinær skoledag?

Kontaktlærer er den nærmeste til å hjelpe elevene når spørsmål og utfordringer oppstår. Kontaklærer er tilgengelig i klasserommet og ellers de fleste skoledagene igjennom uka.

Har du sprøsmål når kontatktlærer ikke er tigjengelig, kan det være naturlig å oppsøke ekspedisjon eller elevtjeneste. Kontaktlærer kan også kontatkes digital via InSchool appen. 

Har du spørmsål på kveld ettermiddag er det naturlig at du sjekker ut i Canvas ev. på InSchool. Ofte kan det være spørmål om hvordan morgendagen er organisert, da vil du som oftest finne svar i timeplan på Inscool, eller på fagrommet i Canvas.

Har du ubesvarte spørsmål på kveld kan du stille spørsmål via InSchool-appen. Du kan ikke forvente å få svar på henvendelser utenom ordinær skoledag. 

Sist oppdatert 10.09.2023