Ungdata 2024 - Informasjon til elever og foresatte

Ungdata.png

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Trøndelag blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

I skrivet under finner dere mer utfyllende informasjon om følgende:

  • Formål med undersøkelsen
  • Hva spør vi om i Ungdata?
  • Hvordan gjennomføres Ungdata?
  • Det er frivillig å delta
  • Personvern
  • Beredskap
  • Ansvarlig for undersøkelsen
  • Kontaktinformasjon

Informasjon til elever og foresatte om Ungdata-undersøkelsen 2024