Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Elevtjenesten ved Skjetlein videregående skole består av rådgiver, spesialpedagog, oppfølgingstjeneste (OT), helsesykepleier og
psykolog og pedagogisk-psykologisk rådgivere fra PPT.

Ingvild Moen
Leder for Elevtjenesten

74 17 77 65
900 60 221

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller klassen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – elevtjenesten har taushetsplikt.

For å se våre tjenester, se lenger ned. Der finner du informasjon om de ulike tjenestene vi tilbyr, samt kontaktpersoner og kontaktinformasjon på hver enkelt.

Du kan bestille tid hos oss via Elevhjelpa