Skjema

Her finner du en oversikt over diverse skjema:

Oppstartsamtale-skjema-h21_skjetlein-vgs.pdfSkjema for oppstartssamtale første skoledag (Wordversjon)

Egenmeldingsskjema for elever ved fravær.docx Leveres kontaktlærer uoppfordret etter fravær.

Søknad om fri fra opplæringen.docx
Brukes om du søker fri fra opplæringen til f.eks. helse velferdsgrunner, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte osv.


Søknad om fritak fra vurdering.docx 

Brukes om du søker fritak for vurdering i sidemål eller kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Søknad om fritak i kroppsøving.docx

Brukes om du ønsker å søke fritak for kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Søknad om redusert fravær.docx
Søknadsskjema for å redusere fravær inntil 10 dager eller du kan få årsak til fravær påført vitnemålet. Leveres kontaktlærer.

Søknad om status som deltidselev.docx

Brukes om du ønsker å følge kun deler av opplæringa.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen.docx
Brukes om du søker om tilrettelegging ved eksamen

Melding av avvik- og forbedringsforslag i TRFK .pdf
Avviksskjema, brukes når du opplever avvik eller har forslag til forbedringer

LÅN AV LÆREMIDLER.pdf
Lærebokkontrakt, underskrives av elever og foresatte for elever under 18 år. 

Bedriftspraksis - arbeidsavtale.docx
Brukes ved avtale om bedriftspraksis i opplæring.Ved bedriftspraksis i enkeltmannsforetak/små bedrifter må denne fylles ut:

RisikoanalyseMAL.docx

Digital innsending av klage på standpunkt - Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside
Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge (om elevene ikke har lastet ned Edge, skal de finne det i programvaresenteret i pc’n sin.) I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 09.08.2022