Skjema

Her finner du en oversikt over diverse skjema:

Oppstartsamtale-skjema-h21_skjetlein-vgs.pdfSkjema for oppstartssamtale første skoledag (Wordversjon)

Egenemlding skjer i InSchoolLeveres kontaktlærer uoppfordret etter fravær.

Søknad om fri fra undervisning gjøres i InSchoolBrukes om du søker fri fra opplæringen til f.eks. helse velferdsgrunner, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte osv.


Søknad om fritak gjøres i InSchool

Brukes om du søker fritak for vurdering i sidemål eller kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Søknad om fritak i kroppsøving gjøres fra InSchool

Brukes om du ønsker å søke fritak for kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Søknad om redusert fravær gjøres i Inschool
Søknadsskjema for å redusere fravær inntil 10 dager eller du kan få årsak til fravær påført vitnemålet. Leveres kontaktlærer.

Søknad om status som deltidselev.docx

Brukes om du ønsker å følge kun deler av opplæringa.

Søknad om tilrettelegging ved eksamen gjøres i InSchool.docx
Brukes om du søker om tilrettelegging ved eksamen

Melding av avvik- og forbedringsforslag i TRFK .pdf
Avviksskjema, brukes når du opplever avvik eller har forslag til forbedringer

Bedriftspraksis - arbeidsavtale.docx
Brukes ved avtale om bedriftspraksis i opplæring.Ved bedriftspraksis i enkeltmannsforetak/små bedrifter må denne fylles ut:

RisikoanalyseMAL.docx

Digital innsending av klage på standpunkt - Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside
Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge (om elevene ikke har lastet ned Edge, skal de finne det i programvaresenteret i pc’n sin.) I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 08.08.2023