Fraværsgrense i videregående opplæring

Vi ønsker å gi alle elever en best mulig opplæring. Derfor ønsker vi at du skal være til stede på skolen. Dette er viktig for din egen læring, for medelevene dine og for læringsmiljøet på skolen. Vi har også lagt til en oversikt over når skolen sender ut varsel.

I denne linken finner du oversikt over hvilke fraværsregler som gjelder for skoleåret 2022-2023. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan registrere fraværet ditt, og hvordan fraværet ditt kan påvirke mulighetene for vurdering i fag

Her ser du hvordan du kan legge inn fravær digitalt, foresatte må bekrefte fravær for elever under 18 år:
https://ist.guidecloud.se/1085.guide
Videoguide: https://ist.guidecloud.se/224.guide

Til eleven:

1)      Ved dokumentert fravær:

  1. Eleven må selv, så tidlig som mulig, ta kontakt med faglærer evt. kontaktlærer, ved sykdomsfravær eller annet planlagt fravær som sammenfaller med vurderingssituasjon
  2. Eleven er selv ansvarlig for å kontakte faglærer for å finne nytt tidspunkt for vurderingen
  3. Eleven har ansvar for å informere om planlagt fravær ved å sende en skriftlig melding til faglærer via canvas, e-post eller SMS.

 

2)      Prøver:

  1. Etter beskjed fra elev setter faglærer og elev ny dato for utsatt prøve
  2. Hvis ikke annet er avtalt, må elev være forberedt på å ta prøven ved første mulighet etter fravær
  3. Manglende prøve fører til Ingen vurdering (IV) i temaet/kompetansemålene som vurderes

 

3)      Innleveringer:

  1. Innleveringer går som planlagt om ikke annet er avtalt
  2. Hvis fravær sammenfaller med frist for innleveringsarbeid er eleven selv ansvarlig for å gjennomføre og levere arbeidet i forkant slik at fristen overholdes
  3. Anmerkning i orden ved ikke levert arbeid
  4. Manglende innlevering fører til Ingen vurdering (IV) i temaet/kompetansemålene som vurderes

 

4)      Udokumentert fravær gir deg ikke rett til å få tatt opp planlagte prøver, innleveringer eller andre planlagte vurderingssituasjoner.

Sist oppdatert 05.09.2022