Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Trenger du engelsk oversettelse av vitnemål eller kompetansebevis, må du i utgangspunktet kontakte oversettelsesbyrå eller translatør. Skolen kan ha mulighet til å generere engelsk vitnemål

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 18. juni

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra Eksamenskontoret i det aktuelle fylket. (Du kan laste dette opp nederst i skjemaet. NB! Jo større fila er, jo lengre tid tar innsendingen av skjemaet)

Pris:

  • Duplikat av vitnemål/kompetansebevis du fikk da du gikk ut fra skolen: Kr. 400
  • Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener: Kr. 400
  • Hvis du fikk kompetansebevis da du gikk ut fra skolen og har tatt fag som privatist i etterkant slik at du nå kvalifiserer til å få ditt første vitnemål: Gratis
  • Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring: Kr. 400
  • Utskrift av vitnemål ved endring av fødselsnummer: Gratis

Ved bestilling av tjeneste som medfører betaling, kan du velge å betale via Vipps nr. #507866 

Merk betalingen med "Skjetlein vgs", navn og bestilling vitnemål/kompetansebevis.
Ny dokumentasjon sendes pr. post når betalingen er registrert hos oss.

 

Sist oppdatert 07.05.2021