Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Trenger du engelsk oversettelse av vitnemål eller kompetansebevis, må du i utgangspunktet kontakte oversettelsesbyrå eller translatør. Skolen kan ha mulighet til å generere engelsk vitnemål

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 18. juni

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra Eksamenskontoret i det aktuelle fylket. 

Har du spørsmål om vitnemål og kompetansebevis kan du ta kontakt med eksamens og dokumentasjonansvarlig, Gjertrud Jensen.

 

Sist oppdatert 13.10.2021