Påbygging til studiekompetanse

Når du velger påbygging til studiekompetanse, må du også velge mellom 3 valgfrie programfag. Her finner du info om valgmulighetene.

Skjema for valg av programfag

Oppstart torsdag 17. og fredag 18. august: (Kun) Individuell samtale med kontaktlæreren, du får sms med tidspunkt senest onsdag 17. august. Første heldag, mandag 21. august.

Sosiologi og sosialantropolog

Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen. Gjennom faget skal elevene utvikle forståelse av hvilken betydning sosiale og kulturelle prosesser har for individet og samfunnet. Faget skal også gi forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige samfunnet. Faget skal videre gi elevene innsikt i hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer, og slik legge til rette for videre studier og arbeidsliv.  

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Sosiologi og sosialantropologi skal bidra til bevisstgjøring av hvordan identitet dannes, og skape grunnlag for aktiv medvirkning i inkluderende, likeverdige og mangfoldige fellesskap. Faget skal også bidra til at elevene lærer å tenke vitenskapelig, kunnskapsbasert og kritisk i møte med spørsmål som berører individ og samfunn.  

På Skjetlein vgs arbeider vi mye med prosjekt, dybdelæring og at dere som elever skal få mulighet til å bestemme hvordan undervisningen skal være.  

For å få innsikt i det moderne samfunnet må vi også forholde oss til samfunnet. Derfor prøver vi å få til turer for å kunne drive forskning, også utenfor skolens lokaler.  

Faget vil også gi mange muligheter for gruppearbeid og diskusjoner, samt en mulighet til å lære mer om deg selv og samfunnet rundt oss.  

Lenke til faget: Sosiologi og sosialantropologi

Biologi 1

Biologi handler om livet på jorda! Her lærer vi om sammenhenger i naturen, og sammenhenger mellom helse og livsstil. Biologifaget bidrar til forståelse for det komplekse samspillet mellom menneske og natur, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker natur og miljø. Kompetanse i biologi danner grunnlaget for en bærekraftig forvaltning, og for å sikre vårt eget livsgrunnlag for fremtiden.  

Kjerneelementene i faget er praksiser og tenkemåter i biologi, biologiske system, biologiske praksiser og biologi i samfunnet.   

Hva gjør vi:  
Biologi 1 er et fag hvor vi jobber både teoretisk og med praktiske og utforskende oppgaver. Vi vil gjøre en del forsøk, og du blir blant annet godt kjent med mikroskopet og den mikroskopiske verdenen. Vi vil også dra på feltkurs i løpet av året.  

Eksamensformen er muntlig praktisk eksamen.  

Lenke til faget: Biologi 1

Biologi 2

Kort om faget:  
Biologi er læren om liv. Biologi handler om å forstå biologiske prosesser og sammenhenger i naturen, og også sammenhenger mellom helse og livsstil.  

Naturvitenskapelig og utforskende arbeid står sentralt i faget, og skal bidra til at man utvikler en forståelse for det komplekse samspillet i naturen, verdien av mangfoldet vårt og hvordan mennesker påvirker naturen.  

Kjerneelementene i faget er praksiser og tenkemåter i biologi, biologiske system, biologiske praksiser og biologi i samfunnet.   

I biologi 2 kan man enten bli trukket i skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.  

Hva er hovedforskjellen på biologi 1 og biologi 2?  

Biologi 1 fordyper seg i blant annet cellens oppbygging, planters oppbygging og funksjoner, dyr og menneskers fysiologi, anatomi og livsprosesser. Biologi 2 for seg andre komplekse systemer i naturen som for eksempel ulike kretsløp, fotosyntese, celleånding, arv/miljø og evolusjon.   

Hva gjør vi i faget? Biologi 2 er et teoritungt fag, men det skal også være utforskende og praktisk. Vi gjør en del forsøk, vi drar på feltkurs i løpet av året og vi prøver å bruke de flotte områdene som finnes på Skjetlein i undervisningen.  

 Selv om det er en fordel å ha biologi 1 før man tar biologi 2, er det fullt mulig å velge biologi 2 uten å ha biologi 1. Det viktigste når man velger biologi 2 er at man er interessert i å lære mer om livet på jorda og hvordan ulike biologiske prosesser foregår!   

Sist oppdatert 24.06.2023