Grønt kompetansesenter Mære - Skjetlein

Grønt kompetansesenter Mære - Skjetlein er utviklingsavdelingen til Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole.

Vi tilbyr en rekke tjenester og kompetansehevende tiltak retta mot våre tre kjerneområder; jordbruk, skogbruk og lokalmat. Mer informasjon finner du her.

Sist oppdatert 29.01.2024