Grønt kompetansesenter

Grønt kompetansesenter er utviklingsavdelingen på Skjetlein videregående skole.

Grønt kompetansesenter jobber med kurs og fagdager, voksenopplæring og prosjekt. Les mer om de ulike aktivitetene her

Sist oppdatert 03.07.2019