Praksis i Nederland

amsterdam by night.jpg

Elever fra Skjetlein dro til Nederland og lærte hvordan naturbruk fungerer der. De har vært med og produsert ost og vært på ekskursjoner på forskjellige gårder. De var innom mikrobiologilabben og lærte om bakterier, gjær, mugg og virus.

Elever som drar til utlandet for å gjennomføre praksis lærer mye mer enn bare fag. De lærer også om å klare seg selv i utlandet, finne frem og løse mindre og større utfordringer selv - men har godt støtte fra våre partnere.

Les her, reisebrev fra Beatrice, Katinka, Kim, Pauline og Elin.

Sist oppdatert 09.01.2024