Prosjekt - tiltak for ville pollinatorer på Skjetlein

flowers-g018525d71_1920.jpg

Har du gått rundt på skolen og sett hvor mange insekter vi har her? Kanskje du lurer på hvordan de er kommet hit? Det kan du lære om i dette prosjektet. Pollinatorprosjektet går ut på å lage det som kalles insektskorridorer for insektene. Dyr og insekter er sky, og vil derfor forflytte seg på områder hvor de kan holde seg gjemt.

Det er dette en insektskorridor hjelper til med. Ikke nok med at det er det et sted å gjemme seg, mens blomstene hjelper insektene med å få tak i maten de trenger når de er på den lange reisen fra et sted til et annet. Disse pollinatorene vil også hjelpe til å pollinere avlingene på Skjetleins eiendom og til de gårdene som ligger rundt.

Dette prosjektet startet i 2019, hvor målet er å tilrettelegge for pollinerende insekter på Skjetlein. I oppstartsfasen var det mye planlegging og inngåing av avtaler med blant annet NINA, Trondheim bydrift og naturforvaltere fra Trondheim kommune.   

Videre var det rydding av områder og søking om tilskudd i form av penger for å kjøpe inn blomsterfrø, og for å lage en blomstereng. I løpet av det første året ble området hvor vi skulle ha blomstereng luket for ugress og gjort klart for såing av frø i 2021. Skjetlein fikk totalt 5 000 kr, som ble brukt til å kjøpe en frøblanding fra Felleskjøpet.

Denne blandingen ble brukt for å teste ut hvilke planter som passet til å dekke en eng med en frøblanding, som var tilpasset pollinerende insekter.  

Tilrettelegging for ville pollinatorer er viktig, så vi tok prosjektet videre i skoleåret 2022/2023 med å inngå en avtale med NIBIO og Norsk Kylling. Vi søkte på nytt om penger og vi fikk 32 000 kr i støtte i august, og 35 000 kr til i desember. Pengene har blitt brukt på bedre leveforholdene for pollinatorene på Skjetlein. Vi har laget insektsboliger og plakater, som vil bli plassert rundt på skolen. Disse plakatene går forbi blomsterengen for å informere om de ville pollinerende insektene og blomsterengen. Vi har også sett på ulike redskaper til å ivareta enga, uten å måtte kjøre med traktor, noe som vil gjøre jorden tettpakket og kompakt. Vi har derfor sett på redskaper og mer gammeldagse måter å bearbeide jorda på. Vi brukte ljå og satte opp hesjer, men det kan også brukes en liten motorisert slåmaskin.  

En blomstereng gjør at mange pollinerende insekter finner næring og ly. De hjelper til å pollinere blomstene og skaper et bedre habitat for andre insekter og planter. Vi har fokusert på å kartlegge de artene i blomsterengen på Skjetlein, og har sett flere insekter i området rundt frukthagen og blomsterengen. Da kan vi se at blomsterengen legger til rette for mange insekter, slik at de slipper å fly så langt for å skaffe seg næring. Vi har sett flere typer bier og fluer.

Videre i prosjektet vil vi jobbe med å opprettholde blomsterenga som ble plantet i 2021. I tillegg er vi spente på å se effekten av de nye insektsboligene som ble satt opp i år. Naturstien som ble utviklet i år, er også noe som vil bli forbedret de neste årene. Dette vil forhåpentligvis skape mer interesse for, og kunnskap om, pollinerende insekter. I tillegg ønsker vi å skape en spennende tursti som gjør det enda mer spennende å ta turen innom Skjetlein.

 

Vi har mange mål og forventninger med dette prosjektet. Det viktigste målet er at vi vil øke artsmangfoldet av pollinerende insekter på og rundt Skjetleins område. I tillegg vil dette hjelpe dem med å spre seg og utvide det biologiske mangfoldet til andre områder som korridoren leder til. Pollinatorene vil også pollinere Skjetleins avlinger, spesielt frukthagen.

Den nye pollinatorstien vil også gjøre Skjetlein til et sted som både barn og voksne kan oppsøke for å gå fine turer, hvor man samtidig kan lære noe nytt om pollinerende insekter.

Ta en tur her du også! Velkommen til polinatorstien ved Skjetlein vgs.

Sist oppdatert 28.04.2023