Elevundersøkelse 2023

elevundersøkelse elev.jpg

Viktig info til elever og foresatte.

På Skjetlein vgs gjennomfører vi elevundersøkelsen i perioden uke 46 – 49 i alle klassene. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet og som gjennomføres på ulike trinn gjennom skoleløpet. Undersøkelsen er anonym og gjennomføres digitalt. Undersøkelsen er på flere språk og elevene kan få opplest spørsmålene.

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Resultatene som kan hentes ut er på gruppenivå, ikke individnivå. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på.  

Før undersøkelsen gjennomføres, er det viktig at elever og foresatte leser og ser gjennom følgende informasjon:

 

Informasjon til foresatte på ulike språk:
Informasjon om elevundersøkelsen på nordsamisk

Informasjon om elevundersøkelsen på engelsk

Informasjon om elevundersøkelsen på arabisk

Informasjon om elevundersøkelsen på dari

Informasjon om elevundersøkelsen på tigrinsk

Informasjon om elevundersøkelsen på polsk

Har du spørsmål?
Kontakt skolen for mer informasjon, eller se Formålet med Elevundersøkelsen (udir.no), Spørsmål og temaer i Elevundersøkelsen (udir.no) og Slik behandler vi personopplysninger i Elevundersøkelsen (udir.no)

Sist oppdatert 07.11.2023