Juleavslutning 2019

Husk å ha på nisselue :)

Program torsdag 19. desember (NB! Programmet er litt justert)

8:15 - 9:30          Samling på klasserom
9:30 - 11:00         Aktivitetsøkt 1
11:15 - 12:45       Aktivitetsøkt 2
13:00 - ca 14:30  Julegrøt og julestemning i flerbrukshallen

Noen aktiviteter krever uteklær, fordel med vernesko TIP/Traktor
Elever som har avtalt arbeid med lærer er fjernet fra lista.

AKTIVTETSØKT 1:

Oversikt juleverksted Aktivtet 1.pdf 

AKTIVITETSØKT 2:

Oversikt juleverksted Aktivtet 2.pdf

https://docs.google.com/document/d/1K10rK2HOKIOkvSumqEumF52BoMy7ZKN6fp42tP19jkc/edit

Sist oppdatert 18.12.2019