People for people

Fred's Farm

BEKREFTELSESDOKUMENT

Oppdatering om hva som har skjedd på Freds farm det siste året, takket være bidrag fra elevene ved Skjetlein.

 Vanntanker: Innkjøpt og installert en 500 liters tank, noe som har hjulpet vanntilgangen betraktelig.

Toalettene: Selve toalettene og toalettbygningen er ferdigstilt og tatt i bruk.
Ansatte: Den faste staben har blitt utvidet med en person, Celestin, dvs fra 5 til 6 faste ansatte.
Skole samarbeid: Celestin har ansvar for å bistå den nærmeste skolen med «dyrkningskompetanse», i tillegg til praktisk oppfølging av skolens grønnsaksåker. Vi har plantet et macademia tre på skolen.
Kompetanseheving: 2 grupper à 5 personer fra Twa/Batwwa landsbyen er dannet. De kommer til Fred´s farm til opplæring i å dyrke og å plukke kaffe. Etter vårt initiativ og med litt oppstartkapital, har disse gruppene opprettet en felles bankkonto. Den fungerer både som sparekonto og som mikrolån konto. 4 lokale bønder kommer regelmessig til opplæring. Agronomen har laget et opplegg som strekker seg over ca. 1 år.
Planter: Det er plantet flere hundre småplanter og stiklinger, ulike skyggetrær for kaffebuskene, supplering av kaffebusker, frukttrær, aloa vera og bamboo og planter til for. I tillegg er det sådd frø, spiselige vekster som amaranth og solsikke og skyggetrær.
Forbedring av bygningsmassen: Sideveggene på kubåsene er forhøyet for å få bedre beskyttelse mot været for kyrne. Et overdekt område er laget for å beskytte kumøkk/kompost fra regn og sol.
Kaffe: Kaffe er høstet og solgt! En opplæring i innhøsting og behandling av «Coffee cherries».
Høns: Uthus/lager er ominnredet til hønsehus og 13 høner og 2 haner er innkjøpt.
Kyr: 3 kalver er født det siste året.
Videreutvikling: Vi ønsker et prøveprosjekt med melkegeiter. En innovativ bonde i det østlige Rwanda, har flere hundre melkegeiter, og mangeårig erfaring. Han brukes av landbruksdepartementet som et «kunnskapsbase». Vi har besøkt ham og han er villig til å stille sin kompetanse til vår disposisjon. Det er også mulig å kjøpe geiter hos ham.

Vil avslutningsvis bekrefte at disse prosjektene ikke kunnet komme i stand uten pengene som ble samlet inn ved Skjetlein.

Vil igjen takke for alle støtte. Det har betydd utrolig mye.
Mvh
Arne Ivar Denstad

Sist oppdatert 30.04.2019