People for people

BEKREFTELSESDOKUMENT

Oppdatering om hva som har skjedd på Freds farm det siste året. Se mere her...

Året 2020
Året var preget av COVID-19 men vi klarte å holde alle basisaktiviteter i gang. Under vårt besøk til FRED'S FARM Januar 2020, var det lagt et godt fundament for året. Dette hjalp mye selv om året ble veldig annerledes.

Hovedkonsekvensene av COVID-19 for vår aktivitet:

  • Skolen var stengt; ingen barn på skolen, sollampeprosjektet i dvale.
  • Twa-folket kjempet for å overleve, mikrosparingskassen til Twa tømt.
  • Vi tilbød nødmat til Twa i 5 uker på forsommeren. Senere gikk vi over til å tilby ekstra jobber slik at de fikk noe inntekt, dvs hjelp til selvhjelp. 


Følgende klarte vi å gjennomføre:

  • Ca 200 moringatreplanter ble fordelt til lokale bønder i samarbeid med lokale ledere. Alle plantene ble dyrket fram i et samarbeid med Benjamin (en nabo) som nå har skaffet seg et nytt levebrød. 
  • Melkegeitene har det bra, blitt flere og gitt melk til de mest underernærte barna. Vi har fått på plass en frisk og moden geitebukk, og er nå i posisjon til å starte et avlsprogram.  
  • Vi har jobbet systematisk med å inkludere de aller svakeste i lokalsamfunnet både med arbeid på gården, og tilgang til mat fra gården. Gledelig er det at noen av barna som var definert i "rød sone" dvs de aller svakeste, er nå omdefinert til "gul sone" pga hjelpen de har fått😊
  • 12 familier fra Twa har dyrket egen mat på FRED'S FARM land. Kaffe og Macademia 
Kaffe og macadamia er fortsatt en utgiftspost og vil være det i mange år. Men å jobbe med disse gir arbeid og kompetanse til mange. Fire nye personer ble fast ansatt for å passe på de 200 nye macademiatrær som ble plantet i januar. Et nytt kompostsystem er etablert for å sikre nok tilgang på jordforbedrende organisk materiale.  

Økonomi 
Vi holder oss flytende og har opprettholdt aktiviteten i prosjektet hele året. Etter iherdig innsats og mange gavmilde givere så ble det samlet inn kr.  170 000, utenom kaffesalg på kr. 30 000. Dette er ny rekord for prosjektet. Noen av pengene var øremerket nødhjelp.  Dette gir oss en buffer på kr 50 000 når vi går inn i det nye året. Flere velger nå å gi faste månedlige bildrag, noe som gir mer forutsigbarhet.  Pr. dato får vi kr 7000/mnd  i  faste bidrag. Vi trenger i tillegg  ca kr 4000 /mnd  for at det skal gå rundt. 

Vi håper flere vil vurdere faste bidrag 😊 . 

Sist oppdatert 01.02.2021