Matfestivalen

Insekter.jpg

Insekter som mat! Besøk vår stand på "Barnas Matfestival" midt på Torget,

Insekter som mat

Det er mange gode grunner til å spise insekter, her er tre hovedgrunner.

Helse: Insekter er sunne og næringsrike og kan erstatte næringsstoffene fra kjøtt og fisk. Insekter er allerede tradisjonskost flere steder i verden.

Miljø: Å produsere insekter som mat gir lavere utslipp av drivhusgasser enn vanlig husdyrdrift. Produksjonen krever ikke avskoging og ny landbruksjord. Insekter trenger 12 ganger mindre mat enn storfe, 4 ganger mindre mat enn sau, halvparten så mye mat som griser og kylling for å produsere samme mengde protein.

Levebrød: Å produsere insekter krever lite teknologi og lav økonomisk investering. Dette kan være en inngangsport for nytt levebrød for de med lav startkapital.

Det aller viktigste punktet er kanskje miljøgevinsten. Vi blir flere og flere mennesker på jorda, og det er beregnet at i år 2050 vil etterspørselen på kjøtt ha økt med 70%. Vi har verken nok vann eller nok plass på kloden til å dekke etterspørselen etter animalske proteiner. Løsningen på dette problemet kan være å fokusere mindre på hvordan vi skal produsere nok kjøtt fra storfe eller kylling, og heller fokusere på hvordan vi kan finne alternative proteinkilder. Nå trenger vi heldigvis ikke lete lengre, for vi kan gjøre det samme som 2 milliarder mennesker allerede gjør; spise innsekter. 

Dette er nettsiden til Larveriet. Der besliller vi melmumsen vår:    https://www.larveriet.no/

Her bestiller vi sirissmelet
https://acheta.no/

FN har også uttalt seg om hva de synes om insekter som mat. (Her er linken til det aftenposten skrev om det ;)                               https://www.aftenposten.no/verden/i/67ne/FN---Spis-flere-insekter

Sist oppdatert 01.08.2018