Studentbevis (pocket-ID)

Som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole vil du få studentbevis (Pocket-ID) og bibliotekkort digitalt på mobilen. Det kan benyttes som identitetskort ved eksamen og som godkjent legitimasjon for reiser med kollektiv transport som tilbyr studentrabatt. I samme løsning vil du også finne ditt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene, ved å skanne QR-koden på kortet.

Studentbeviset laster du ned som en app. Hvordan gjør du det? Klikk her.

Sist oppdatert 26.08.2022