Teams for utdanning

Fra høsten 2024 går vi over til å bruke Teams for utdanning som læringsplattform. Her vil du etter hvert kunne lese mer om Teams for utdanning og hvordan du kan bruke det som student i THYF.

Overgang fra Canvas til Teams for utdanning

For våre studenter som allerede er godt i gang med studiene vil byttet fra Canvas til Teams bety at dere fra 1. juli ikke lenger vil ha tilgang til det dere har av stoff på Canvas. Hvis det er innhold du som student vil ha sikre deg, må dette lastes ned fra Canvas før 30. juni. 

Det er faglærer som vil sørge for at innholdet i emner som fortsetter inn i neste studieår blir ivaretatt.

Sist oppdatert 12.06.2024