For nye studenter

Her vil du finne all nødvendig informasjon for deg som ny student

Hvor og når skal jeg møte opp?
Det er obligatorisk oppmøte ved studiestart, og oppmøte blir registrert. Dersom du blir forhindret fra å møte på første samling, må du gi beskjed til oss slik at du ikke mister studieplassen din. Send melding til postmottak.thyf@trondelagfylke.no.

Her finner du oppstartstider for de ulike utdanningene høsten 2024.pdf

Gjør deg kjent
Du som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må gjøre deg kjent med og forplikte deg til å følge skolens retningslinjer, som er nedfelt i dokumentet Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Du må også gjøre deg kjent med THYFs reglement.

Kostnader
THYF er en offentlig fagskole og har ingen studieavgift pr. i dag. Men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og reise og opphold til samlinger. THYF har ingen avtaler med hoteller om overnatting til studentpris.

Vil du si fra deg studieplassen?
Hvis du bestemmer deg for ikke å starte på studiet, må du gå inn på samordnaopptak.no og se på «Tilbud og svarregler» og si fra deg plassen så raskt som mulig. Da vil andre kunne få din studieplass. Klikk her for å melde deg av studiet.

Under finner du mer spesifikk informasjon om det enkelte studiestedet.

Informasjon til nye studenter ved THYF Gauldal høsten 2024  
Velkommen som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal. Vi er veldig glade for at du har takket ja til å starte hos oss, og vi ser frem til vi møtes i august. Her sender vi litt informasjon som kan være nyttig for deg. Mer informasjon vil bli gitt ved studiestart.  

Beliggenhet 
Vi er lokalisert på Støren, ca. 50 km sør for Trondheim. Besøksadressen er «Basmoen 1» (Størenhallen). Det er god kommunikasjon med buss mellom Støren og Trondheim (Støren Rådhus er nærmeste stopp). Tog over både Dovrebanen og Rørosbanen stopper ved Støren stasjon. Aktuelle steder for overnatting kan være Støren hotell, Vårvolden camping eller Støren camping, som alle ligger i rimelig gangavstand fra skolen.  

Studiet 
Dette er et deltids-, samlingsbasert fire-årig studie med krav om 80% fremmøte (fysisk eller på nett).  

Studiestart 
Studiestart er onsdag 21. august kl. 10:00. Det er valgfritt om du møter digitalt på Teams eller fysisk her på skolen. Du som bor i nærheten håper vi kommer hit. Dere vil alle sammen få en link til Teamsmøte. 
Om du skulle bli forhindret fra å møte første studiedag, må du varsle oss 

Undervisningen
Fra og med oppstarten uke 34 vil undervisningen foregå på onsdager og en normal studiedag varer fra kl. 08:15 til 15:00. Valgfritt om man møter på Teams eller fysisk. Veiledningstid mellom undervisningstimene avklares med den enkelte emnelærer.  

Studieårsruta finner du her.  

Samlinger  
Det legges opp til 2-3 samlinger pr. studieår. For første semester (fram til jul) har vi berammet følgende samling:  

Uke 37  

Landmålingsøvelser (Fra tirsdag 10.9. til fredag 13.9.) 

 Disse datoene må du møte fysisk på skolen, fordi det er obligatoriske øvelser. 

Bestill fly så du er her fra klokken 09.00 tirsdagsmorgen. Vi er ferdige senest klokken 15 fredag. 

Andre semester er ikke bestemt enda, der kan det bli to samlinger. Vi tar forbehold om justeringer.  

Hva er obligatorisk?  
Landmålingsøvelsene er en obligatorisk del av landmålingsemnet. Disse øvelsene avvikles i første-, tredje-, og femte semester og skal gjennomføres ved skolen.  

Videre avholdes obligatoriske prøver ved avslutningen av hvert semester, som gjennomføres på skolen. Det samme gjelder også eksamener.  

Mellom samlingene vil det gjennomføres innleveringer for vurdering, som også er en del av arbeidskravet ved studiet. Disse innleveringene gjennomfører du hjemmefra og leverer digitalt.  

Bøker og utstyr du må skaffe før du starter (bekostes av studenten)  

 • Terje Skogseth/Dag Norberg: 

«Grunnleggende landmåling», 3. utgave 2021, 3. opplag, ISBN 978-82-05-44934-3  

Annet:  

 • Programmerbar Casio kalkulator (f.eks. Casio fx-9860GII eller tilsvarende programmerbar Casio).  
 • Notatbøker, skrivesaker, linjal osv.  

Bøker til matematikk og fysikk venter du med. Dette avklares med faglærer når vi starter.   

Tenker du å ikke studere her allikevel?  
Dersom du av en eller annen grunn, skulle ombestemme deg, slik at du allikevel ikke ønsker å starte studiet, ber vi deg om å gå inn på samordna opptak så snart som mulig og avvise tilbudet der.  

På den måten kan vi tilby plassen til en av de som står på venteliste 😊  
Vi ser fram til å møte deg i august!

 

THYF Chr. Thams har samlinger hovedsaklig én dag i uka for samtidige studier. 
Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen deltar digitalt. Organiseringen gjør at studiet blir fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Vi har i dag til sammen ca 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid. 

Samlingsdager

Samlingsdager og rom THYF Chr.Thams 2024-2025.pdf

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Løkkenveien 518, 7332 Løkken Verk
Studiestedskoordinator: 

Slik finner du fram til oss

 

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit)

THYF-studenter i Trondheim er medlemmer av studensamskipnaden. Sit tilbyr studentboliger, barnehage, trening og idrettstilbud, helsetilbud, kurs mm. Trondheimsstudentene betaler kr 700 pr. semester i avgift til Studentsamskipnaden. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som alle studenter må betale. 

Praktisk informasjon om THYF Trondheim

 • Alle studenter kan få tildelt et bokskap, ta med hengelås til skapet.
 • Studentene kan benytte klasserom til studier og gruppearbeid også etter skoletid og i helger.
 • Bordtennisbord ved klasserommene i 1. etasje.
 • Kantina på Byåsen vgs kan benyttes, åpningstid kl 8-15.
 • IT-hjelp ved Byåsen vgs hjelper også THYF-studenter.
 • Treningssenteret 3T holder til i bygget.
 • Trondheim folkebibliotek, avdeling Byåsen, er også i bygget.

 

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim
Studiestedskoordinator: 

Vi holder til i moderne lokaler i 3. etasje i Stjørdalshallen som ligger i Stjørdal sentrum. Vi har til sammen 280 studenter, hvorav 60 studerer på heltid og 220 studerer på deltid.

Kontakinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal. 2.etg Stjørdalshallen. 
Studiestedskoordinator; 

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer

Reise til og overnatting i Rørvik

I Rørvik er det både flyplass og hurtigruteanløp. Vi anbefaler å være tidlig ute med bestilling av billetter.

Kysthotellet Rørvik har reservert et antall rom for våre studenter under oppstartsamlingene 26.- 28. august 2024 og 3. - 5. september 2024. For å være sikret ledig rom, må reservasjon skje før hhv 1. og 10. august.

Kysthotellet opplyser om følgende muligheter:

 • ENK-rom
 • DBL-rom
 • Rorbuer med 3 soverom, hver for 6 personer (senger for 12 pers.)
 • Rorbuer med 2 soverom, hver for 8 personer (senger for 16 pers.)
  • Rorbugjester kan spise frokost på hotellet, 8 min. gange

Rorbuene og hotellet ligger

 • 10 min gange til skolen
 • 10 min med taxi fra flyplassen
 • 5 min gange fra hurtigrutekaia
 • 12 mil fra E6 ved Gartland

Ved bestilling av rom må det opplyses om «THYF-Maritim» / «THYF-Havbruk»

Kontaktinformasjon: Kysthotellet Rørvik, Storgata 20, 7900 Rørvik     
E-post: 
Telefon: 74 36 66 00

 

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Hansvikveien 3C, 7900 Rørvik
Studiestedskoordinator: 

Her vil det komme mer info angående oppmøtested etterhvert. 

 

Studieårsrute THYF 2024-2025.pdf rev.3

I tillegg har det enkelte studiet egne samlingsplaner. Disse ligger under det enkelte studiet.

For deg  som skal følge et deltidsstudium finner du samlingsplaner på denne siden: 

Samlingsplaner for studieåret 24-25

 

Som student kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen.
Vi mottar mange spørsmål omkring dette. Under her får du svar på aktuelle problemstillinger.

Hva gjør fagskolen? Hva gjør Lånekassen?

Alle fagskoler skal rapportere inn avsluttende vurdering (eksamensresultater) for sine studenter til NSD/DBH-F (Norsk senter for forskningsdata/Database for statistikk om høyere utdanning).

Lånekassen mottar avsluttende vurdering fra fagskoler via DBH to ganger pr. år. 

Rapportering:
15. mars for avsluttende vurdering for høstsemesteret. 
15. august for avsluttende vurdering for vårsemesteret.


Fagskoler skal kun rapportere avsluttende vurdering for utdanninger som er godkjent av NOKUT.

Har du fått melding fra Lånekassen om at din søknad ikke kan vurderes pga manglende eksamensdata?

Studenter som søker om lån og stipend før fristen for rapportering er passert, kan oppleve å bli regnet som mer enn 60 studiepoeng forsinket i utdanningen. Studentene må da dokumentere avsluttende vurdering i emnene de har bestått/ikke bestått, slik at Lånekassen får behandlet søknaden om lån og stipend. Dette gjelder også studenter som har fått utsatt eksamen eller som skal ta kontinuasjonseksamen i august.

Kilde: Lånekassen

Klikk her  for å komme til Lånekassens nettside for fagskolestudenter. 

Krav til bærbar PC som student i THYF

Som student i THYF er det noen krav til PC som det er viktig at du setter deg inn i før studiestart. Hvis din PC ikke møter minstekravene til bærbar PC i THYF, kan du risikere å ikke få gjennomført arbeidskrav eller eksamen.

NB! Hvis du har PC fra arbeidsgiver, må du ha lokal administrator

Hvis du allerede har bærbar PC, kan du finne ut her om denne maskinen møter minstekravet for studiet. Har du Mac fra før, må du selv sørge for å ha Windows installert. Dette er mulig via verktøyet Bootcamp som ligger på din Mac. Dersom du har problemer, kan du kontakte fylkets IKT-avdeling; IKT-hjelp@trondelagfylke.no

Du vil i tiden før skolestart få tilsendt en SMS fra Trøndelag fylkeskommune med brukernavn og aktiveringskode. I samme SMS er det en lenke som du må gå inn på, for å aktivere brukerkontoen.

DETTE GJELDER FOR ALLE STUDIER:

Det du trenger av programmer under studiet får du av THYF, deriblant MS Office til PC eller Mac.

PC-en bør:

 • ikke være eldre enn 3 år
  · det anbefales at du kjører Windows 10 eller nyere
  · ha rettigheter til å installere programmer (lokal administrator)
  · En til en hver tid oppdatert utgave av MS Windows

Vi anbefaler følgende maskinvare:

 • Intel 7. eller 8. generasjon prosessor (i3, i5, i7)
  · minimum 8GB DDR4 minne (for studier hvor det benyttes DAK anbefales 16GB)
  · harddisk bør være av typen SSD, ikke ha mindre enn 256 GB lagring

NB!
Vi anbefaler ikke Chromebook, da Chromebook bruker operativsystemet Chrome OS og blir å regne som et stort nettbrett som benytter ulike apper fra Play butikk/Googleplay. Et alternativ for hjelp kan være å laste ned Parallels for Chrome OS 
https://www.parallels.com/eu/products/desktop/chrome/

 

SPESIELLE KRAV TIL KART- OG OPPMÅLINGSSTUDIET ved THYF Gauldal:

Minimumskrav

Prosessor: Nyere Intel i3/AMD Ryzen 3

Lagring: SSD, 128 GB

Minne: 8 GB

Skjermkort/grafikk: Integrert

Operativsystem: Windows 10/11 (IKKE S-utgave)

 

 

Anbefalte krav

Prosessor: Intel i5/AMD Ryzen 5 eller bedre

Lagring: SSD, 256 GB

Minne: 16 GB

Skjermkort/grafikk: Dedikert grafikkort med eget minne

Operativsystem: Windows 10/11 (IKKE S-utgave)

 

Mac OS/Linux/Chromebook

Programvare som benyttes i studiet vil ikke kunne kjøre på Mac OS, Linux eller Chromebook.

 

Du MÅ ha lokale administrator-rettigheter på PC.

 

 

SPESIFIKKE MINIMUMSKRAV AVD. STJØRDAL:

 

RAM                            Anbefalt          min 8 Gb

CPU                             Anbefalt          Intel i5 (Intel i7 anbefales) eller tilsvarende hos AMD.

Lagring                        Anbefalt          min. 250GB SSD

 

 

Operativsystem         Windows 10

 

Skjerm                         Anbefalt          15”, min 1366x768 oppløsning

 

Trådløst nettverkskort      Anbefalt          802.11 g/n/ac/ax (ac eller nyere anbefales)

 

Vi anbefaler en egen PC som ikke brukes til noe annet enn for studiene.

 

Du MÅ ha lokale administrator-rettigheter på PC. Mac er ikke godkjent.

 

Dokumentet er oppdatert 31.3.2022/EK

Ny oppdatering 28.6.2023/EK

Ny oppdatering 24.8.2023/EK

 

Når du begynner som student ved THYF, må du ha en elektronisk "elevkonto". Denne identifiserer deg som student og er nøkkelen til å kunne logge inn på de fleste av ressursene du er nødt til å bruke i løpet av studieåret.

Før studiestart vil du få en engangskode på SMS fra fylkeskommunen som inneholder ditt brukernavn og en engangskode. Engangskoden er IKKE passordet ditt, men en engangskode du må ha for å aktivere brukerkontoen din og lage ditt personlige passord. Denne koden er gyldig i 30 dager
Du kan aktivere kontoen ved å følge lenken i tekstmeldingen, eller ved å klikke HER.

Som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole vil du få studentbevis (PocketID) og bibliotekkort digitalt på mobilen når du har møtt opp og blitt registrert første gang på studiestedet. Det kan benyttes som identitetskort ved eksamen og som godkjent legitimasjon for reiser med kollektiv transport som tilbyr studentrabatt. I samme løsning vil du også finne ditt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene, ved å skanne QR-koden på kortet.

Husk å aktivere din brukerkonto før du tar i bruk PocketID.

Studentbeviset laster du ned som en app. Hvordan gjør du det? Klikk her.

Fra høsten 2024 går vi over til læringsplattformen Teams for utdanning til de fleste* av våre studier. Der finner du alle dine emner, dokumenter, karakterer og annen informasjon som du må ha som student. Vi bruker også Teams som vår fremste, direkte informasjonskanal til den enkelte student. Som student ved THYF, må du derfor ha en såkalt "bruker" (en Feide-konto) for å være registrert og du må registrere deg for å få tilgang til Teams. 
 
Visma Inschool er THYFs studieadministrative system, her vil du kunne finne timeplaner og endelige vurderinger.
 
Når du har opprettet en "bruker" (Feide-konto), kan du logge deg rett inn i Teams.
 
Her er gangen i hvordan systemene fungerer:

1) Du har mottatt informasjon fra Samordna opptak om at du har fått studieplass, og du har bekreftet positivt at du tar plassen. 

2) Alle studenter som har bekreftet positivt blir lastet inn i skoleadministrative systemer i starten av august. 

3) Du mottar en SMS like før studiestart med en lenke (bruker.trondelagfylke.no), brukernavn og en aktiveringskode.

4) Når du har kommet inn på lenken, skriver du inn brukernavn og aktiveringskoden fra SMS og oppretter et nytt passord. Hvis du ikke har mottatt SMS, send e-post til postmottak.thyf@trondelagfylke.no.

5) Du har nå tilgang til skoleportalen (https://elev.trondelagfylke.no) hvor du finner nyttig informasjon; programvare som THYF bruker, samt tilgang til programvaresenteret, Microsoft 365 og lenke til Visma Inschool for THYF.

Hvis du har glemt brukernavn eller passord, kan du få tilsendt nytt her

Logg inn i Visma Inschool her. 

 

*  (Avd. Steinkjer og studieprogram Reiseliv bruker læringsplattformen It's learning).

Ved en fagskole kan du oppnå to ulike grader.

 • 120 studiepoeng gir en høyere fagskolegrad. Våre tekniske utdanninger på 120 studiepoeng gir mulighet for å titulere seg som fagskoleingeniør.
 • 60-90 studiepoeng gir en fagskolegrad
 • 10-30 studiepoeng er et fagskolestudium

 

Her kan du lese mer: https://lovdata.no/forskrift/2019-07-11-1005/§41

For tekniske utdanninger må du ha en programmerbar Casio kalkulator (f.eks. Casio fx-9860GII eller tilsvarende programmerbar Casio).

Boklister vil du finne under det respektive studiet.
Vi anbefaler at du avventer innkjøp av bøker til etter studiestart.

Oppdaterte boklister publiseres fortløpende, i hovedsak i august måned.
Følg med på ditt studieprogram. 

Sist oppdatert 27.06.2024