Fagdag for tekniske fag

Stig Gerhardsen innleder.jpg
Daglig leder Stig Gerhardsen fra GS Gerhardsen Elektro AS

I juni inviterte THYF til fagdag i Trondheim. Eksterne virksomheter og THYFs faglærere på teknisk fagområde møttes til felles oppdatering og informasjon. Stig Gerhardsen fra GS Elektro innledet med betydningen av samarbeid mellom fagskolen og arbeidslivet.

THYF orienterte om det pågående arbeidet med å søke fagområdeakkreditering og hvordan samarbeid med bedrifter bidrar inn i fagskolens fagmiljø. Etterhvert vil det  etableres ulike formelle fagråd for de tekniske utdanningene og samarbeidsavtaler vil signeres. Et utstrakt samarbeid med arbeidslivet er fagskolens fremste kjennetegn.