Fem friske millioner til fagskolen

Brystbilde v rollup.jpg
F.v.: Rektor Svein Ove Dyrdal, Kari Anita Furunes og Vebjørn Gorseth.

Årets tall fra Samordna opptak viser en samlet økning på 9,8% fra 2022 over søkere til høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Trøndelag høyere yrkesfagskole fortsetter også å vokse. I år er det en økning i antall søkere på 2,8% sammenlignet med i fjor. Til neste år har vi også økt antall planlagte studieplasser fra 803 til 869.
Til enkelte studier er det stor oversøking. Eksempelvis er det 107 søkere til 75 studieplasser på byggfagstudiet, og 179 søkere til 88 plasser på el-kraft.

Vi opplever en frisk medvind, uttaler rektor Svein Ove Dyrdal, og nå blir vi styrket med et skikkelig utstyrsløft.

Satsingen på yrkesfag på videregående nivå har gitt et grunnlag for videre satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. Andelen studenter som søker Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har økt betydelig de siste årene. Flere studenter ønsker for eksempel å ta deltidsutdanning. Dette, sammen med nye studietilbud, krever tilgang på mer utstyr. Det er viktig at THYF lever opp til ambisjonen om et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet for å ha relevante utdanninger til enhver tid», uttaler Kari Anita Furunes, styreleder i THYF.

THYF fortsetter å vokse, og vi jobber hardt for å levere framtidsretta kompetanse til trøndersk og nasjonalt arbeidsliv. Pengene vi nå får er viktig for å kunne levere relevante studietilbud. Fagskoleutdanning er praksisnær og yrkesrettet høyere utdanning. Skal vi levere høy kvalitet i undervisningen, må vi ha oppdatert utstyr som studentene kan bruke, sier rektor Svein Ove Dyrdal.