Nytt studium i sirkulærøkonomi

iStock-1275007758 sirkulærøk. gul hjelm i grønn eng.jpg
Foto: iStock

Høsten 2022 tilbyr vi et helt nytt studium i sirkulærøkonomi, spesielt rettet mot gjenvinningsbransjen.

Akkrediteringen (godkjenningen) fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning)  kom på plass rett over nyttår. Vi har hatt et svært godt samarbeid med aktører i bransjen; Thamsklyngen, Ecopro og Civac, i tillegg til sentrale personer i fylkeskommunen. Et godt samarbeid har gitt gode resultater og det er vi svært fornøyde med, uttaler rektor Odd-Inge Strandheim. 

Studiet er et deltidsstudium med 120 studiepoeng. Det er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Søknadsfristen er 20. april og man søker via samordna opptak. Antall studieplasser er 30. 
Her kan du lese hele studieplanen