Lokalt opptak i THYF

Du finner skjemaet her og må logge deg inn ved hjelp av bank-ID.

Lokalt opptak på studieplass gjelder kun for et fåtall studier. Hvilke dette er, finner du under det respektive studiet på hjemmesida. Der finner du også søknadsfrister.

Har du spørsmål? Send oss en e-post til postmottak.thyf@trondelagfylke.no