Nytt fagråd for HORECA!

Fagråd horecas første møte 080524.jpg
F.v.: Øystein Kvåle (utdanningsleder THYF), Therese Sommervoll (To Rom og Kjøkken), Torild Langklopp (Stokkøya sjøsenter) på skjerm, Bjørn Erik Vangen (NKL og Fosenregionen) og Espen Aunaas (Britannia hotel). Kyrre Dybdal (NKL og Ole Vig vgs) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fagråd etter fagråd kommer nå på plass i THYF. HORECA er forkortelse for hotell, restaurant og catering. THYFs fagråd HORECA hadde sitt første møte 8.mai og arbeidet med å utvikle en lederutdanning for måltidsbransjen er i gang.

Et godt samarbeid med arbeidslivet er sentralt for utviklingen av nye utdanninger. Næringen kjenner behovet. Fagskolen utvikler ønskede utdanninger som er relevante for bransjen. For matregionen Trøndelag er dette en lenge etterspurt etter- og videreutdanning for mange ledere med fagbrev. 

Som teksten på rollup'en til venstre sier: "Vi videreutdanner dagens fagarbeidere"!