Oppmelding til kontinueringseksamen

Frist for oppmelding vår er 30. april. Frist for oppmelding høst er 1. oktober.

Oppmelding må meldes til det studiestedet du studerte på. Ta kontakt med avdelingsleder på "ditt" studiested.  

I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut.