Fagskole på flyttefot

Tangen Næringsbygg.jpg
Foto: Byggeindustrien

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har i dag lokasjoner i Rørvik, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Støren og Meldal. Fra høsten 2024 flyttes tre av studiestedene.

THYFs styre vedtok i sitt forrige styremøte at studiested Chr.Thams i Meldal flyttes til Orkland næringspark "Kuben" på Orkanger og at studiested Stjørdal og administrasjonen flyttes til Tangen næringsbygg i Stjørdal. I tillegg flyttes studiested Steinkjer til Tangen næringsbygg. I Tangen næringsbygg vil THYF bli samlokalisert med NORD Universitet. THYFs studenter får dermed ta del i et godt etablert studentmiljø, og THYF vil fortsatt ha stor mulighet for god kontakt med arbeidsliv relevant for høyere yrkesfaglig utdanning som fagskolen tilbyr.