Arbeid med de yngste barna i barnehagen

zachary-kadolph-VisqS2R3WNs-unsplash.jpg
Foto: Zachary Kadolph/Unsplash

Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år. Studiet «Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er rettet spesielt mot de yngste barnas utvikling, læring og omsorgsbehov. Utdanningen er praktisk rettet og direkte knyttet til arbeid i barnehagesektoren.

 Hvem passer studiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller for deg som har lang erfaring fra arbeid i barnehage.

 Hva lærer du?

Studiet vektlegger at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verden. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. 

  • Emne 1: Felles grunnlag for oppvekstfag
  • Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
  • Emne 3: Tilknytning og relasjon
  • Emne 4: Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna
  • Emne 5: Praksis
  • Emne 6: Hovedprosjekt

 Organisering av studiet

Studiet er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige samlinger. De ukentlige samlingene vil variere mellom digitale samlinger, asynkrone samlinger der du jobber når du selv ønsker og enkelte dager med fysisk oppmøte. De digitale samlingene vil foregå på ettermiddagstid. Studiet er lagt opp fleksibelt slik at du kan ta utdanning der du bor og i kombinasjon med jobb. Obligatorisk oppmøte på digitale og fysiske samlinger.

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å nå læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom dette er relevant for utdanningen.

Samlingsdatoer

Studiet tilbys neste gang høsten 2024. Søknadsfrist 15.4.2024 via samordna opptak. 

Studiested

Fosen studiesenter

Namdal studiesenter

Boklister/litteratur

Litteratur Emne 1

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 22.02.2024