Mekatronikk

Mekatronikkstudenter i Stjørdal
Mekatronikkstudenter ved THYF Stjørdal. F.v.: Ali Nori Taha, Erlend Hansen og Elisabeth Bye Johansen.

Både hel- og deltidstilbudet tilbys fra studiested Stjørdal. Heltid går over to år og deltid over 3,5 år.

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.
Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikkutdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger, innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Studiesteder

THYF Stjørdal - deltid

Studieplan 

Studieplan Mekatronikk heltid og deltid Stjørdal_2024-2027

Studieplan Mekatronikk heltid og deltid Stjørdal_2023-2026

Studiet har ikke opptak høsten 2024. 

 

 

 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 24.03.2024