Ungdataundersøkelse

Ungdataundesøkelsen vil bli gjennomført i alle klasser ved Fosen videregående i uke 9-12. Se informasjon om undersøkelsen i Informasjon om ungdataundersøkelsen. Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Ane Henriksen.

Sist oppdatert 01.03.2021