Kontakt

Ledelse:

Maia Revdal
Rektor
74 17 52 89 90 95 68 20
Ane Henriksen
Fagleder m/personalansvar
74 17 94 18 92 05 88 37
Anita Holberg
Fagleder m/personalansvar
74 17 52 39 93 46 20 82
Arve Ophaug
Fagleder ressurssenter
74 17 96 56 41 42 78 66

Kontor:

Anne Grethe Lillemo
Konsulent/kontorleder
74 17 92 66 48 28 39 43
Heidi Kristin Breivoll
Konsulent I
74 17 52 68 98 48 88 70
Sist oppdatert 28.09.2020