Everyday for foresatte

IST foresatt innlogging.jpg

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år blant annet ha tilgang kalender og timeplan, registrere fravær og redigere egen kontaktinformasjon.

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år ha tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Elevens termin-/standpunktkarakter for inneværende skoleår
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å ikke få karakter i fag eller nedsatt i orden/adferd
  • Eventuelt elevens IOP hvis eleven har fått dette
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Foresatte må registrere egen kontaktinformasjon i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen.

Slik får du tilgang

De som har foresattetilgang elevens opplysninger er de som er registrert som foresatte på elevene inne i Everyday.

Everyday henter informasjon om elevens foresatte (for elever under 18 år) fra Det Sentrale Folkeregisteret. Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres så med navn og folkeregistrert adresse til Everyday.

Innloggingslenke

Innloggingslenke til Everyday:

trondelag.no.ist.com/guardian

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Hvis du ikke får logget inn, ta kontakt med den skolen det gjelder.

Endre egne personopplysninger

Når du er innlogget ser du på Min side "Min familie" som viser ditt navn og de elever du har tilgang til. Oppe i høyre hjørne av skjermbildet har du "Logg ut"-knappen. For å se / endre de kontaktopplysninger som er registrert på deg i det skoleadministrative systemet, klikk på navnet ditt og "Personinfo/Kontaktinfo". Klikk på "blyant"-ikonet for å kunne editere ett felt og lagre etter endring:

Se skoleårskalender

Klikk på en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Kalender/Aktiviteter og hendelser".

Ved å klikke på pilknappene (markert med rødt på bildet) navigerer du mellom skolens aktivitetskalender og elevens kalender/timeoversikt:

Fra elevens kalender/timeoversikt kan bruke piler for å gå til en annen dag i elevens timeplan:

Heldagsfravær og timefravær for en elev

Klikk på en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Fravær/Registrere fravær". Du kommer til en side hvor du har tilgang til to forskjellige bilder ved å benytte pilknappene mot høyre (og tilbake mot venstre). Det første bildet er registreringsbildet.

For å registrere heldagsfravær klikk i feltet "Heldag". Hvis fraværet ikke gjelder dagens dato endrer du dato i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Skriv inn en kommentar hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn sensitiv informasjon. Lagre.

For å registrere timefravær velg riktig dag i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Velg klokkeslett ved å bruke scrollefunksjonen eller ved å skrive rett i feltene "Starttid" og "Sluttid". Skriv inn en kommentar hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn sensitiv informasjon. Lagre.

Hvis du ønsker å se et sammendrag av elevens fravær i dager og timer går du til neste side med pilknapp mot høyre (klikk på pil mot venstre for å gå tilbake til registreringsbildet):

Fag og karakterer

Du kan se en liste over publiserte halvårsvurderinger i fag og orden/atferd i inneværende skoleår. Der hvor det finnes merknad til karakteren vises denne under fagnavnet. Karakteren vises helt til høyre:

Velg med pilen om du vil se vurderinger for høsthalvår eller vårhalvår:

Hvis lærer har sendt varsel om at eleven står i fare for å ikke å få karakter i et fag vises varselet under det aktuelle faget. Klikk på linjen for å se varselbrevet:

Dersom du er registrert med en e-post adresse vil du også ha mottatt informasjon på e-post. (For elever over 18 år sendes ikke varsel til foresatte).

Individuell opplæringsplan (IOP)

Dersom det er fattet et vedtak om individuell opplæringsplan (IOP) på barnet og skolen har valgt å benytte denne modulen, vil foresatt ha et menypunkt Individuell opplæringsplan:

Klikk for å se på dokumenter knyttet til denne. IOP åpnes i en egen fane i nettleseren, og kan inneholde ett eller flere elementer. Klikk på elementet for å åpne:

Sist oppdatert 16.10.2020