Everyday for foresatte

IST foresatt innlogging.jpg

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år blant annet ha tilgang kalender og timeplan, registrere fravær og redigere egen kontaktinformasjon.

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil foresatte for elever under 18 år ha tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Elevens termin-/standpunktkarakter for inneværende skoleår
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å ikke få karakter i fag eller nedsatt i orden/adferd
  • Eventuelt elevens IOP hvis eleven har fått dette
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Foresatte må registrere egen kontaktinformasjon i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen.

Slik får du tilgang

De som har foresattetilgang elevens opplysninger er de som er registrert som foresatte på elevene inne i Everyday.

Everyday henter informasjon om elevens foresatte (for elever under 18 år) fra Det Sentrale Folkeregisteret. Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres så med navn og folkeregistrert adresse til Everyday.

Innloggingslenke

Innloggingslenke til Everyday:

trondelag.no.ist.com/guardian

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Hvis du ikke får logget inn, ta kontakt med den skolen det gjelder.

Brukerveiledning

Gå til brukerveiledning på IST Everyday sine nettsider ved å følge lenken under:

Brukerveiledning Everyday for foresatte

Mobilappen IST Home

Mobilappen IST Home gir deg enkelt oversikt over elevens timeplan og fravær. Du kan også enkelt registrere fravær for ditt barn.

Brukerveiledning IST Home

Sist oppdatert 16.10.2020