Retten til samisk opplæring

samisk.png

Elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Vi tilbyr foresatte og elever i videregående skole et nettkurs om det 11. mars kl. 19:00 -20:30

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte og elever i videregående skole et gratis nettkurs som handler om den lovfestede retten til samisk språkopplæring. Vi ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Program 11. mars 2021 19.00 - 20.30

  • Velkommen til nettseminar om retten til samiskopplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Retten til samiskopplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Fagplaner og undervisningstimer i samiskopplæringen ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Hvordan iverksette og organisere retten til samiskopplæring? ved Margareth Halle, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Fjernundervisning og hospitering/språkopphold i samiskopplæringen ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret.

 

For mer informasjon og påmelding :https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/konferanse/2021/03/nettseminar-for-foresatte---retten-til-samiskopplaring-i-hele-landet/

Påmelding senest 9.mars.