Skolestart

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Fosen videregående skole høsten 2023! Første skoledag er Torsdag 17.august kl. 0900

 

Ved skolen vår arbeider vi for at alle elever skal ha like muligheter for faglig og personlig utvikling, og oppleve lærelyst, utforskertrang og mestring med utgangspunkt i læreplanen og egne evner.

Bilde av hovedbygningen til Fosen videregående skole

Våre verdier er:

•Samarbeid 
•Trivsel
•Engasjement
•Respekt
•Kvalitet

 

Hos oss vil du møte ca. 70 ansatte og 300 elever. De ansatte ved skolen har forberedt gode planer for at du som elev skal lykkes i arbeidet ditt dette skoleåret.  Likevel er din egen innsats avgjørende for at du skal nå de målene du setter for utdanningen din.

 

Vi legger vekt på at det skal være et godt læringsmiljø ved skolen. I den forbindelse gjennomfører vi helt fra skolestart et opplegg i alle klassene der elevene organiseres i makkerskap og makkerskapsgrupper. Gjennom dette ønsker vi å legge forholdene ekstra godt til rette for å kunne utvikle god trygghet og gode relasjoner mellom elevene i klassen, noe som er en forutsetning for å skape god læring.  I dette arbeidet er vi avhengig av at også du som elev bidrar på en god måte.

 

Vi ser fram til et godt samarbeid, og ønsker deg lykke til med skoleåret!

 

 

Vennlig hilsen 

Leder-teamet ved Fosen vgs

Sist oppdatert 14.08.2023