Driftsavdeling

Harald Bøgset Kolven
Lærer/Vaktmester
74 17 52 63
Olav Alseth
Driftsleder
74 17 52 98 90 06 40 90
Sist oppdatert 09.05.2019