Pedagogisk-psykologisk Tjeneste (PPT)

Ta kontakt med PPT dersom du:

  • Har fagvansker eller andre vansker som gjør innlæring vanskelig.
  • Ønsker utredning av mulige vansker med f.eks lesing, skriving, språk, oppmerksomhet eller matematikk.
  • Har behov for tilrettelegging i undervisninga eller på prøver/eksamen.
  • Har behov for hjelp med læringsstrategier.
  • Har spørsmål om rettigheter du har dersom du har ulike typer fagvansker, lesevansker o.l.
  • Opplever at det er et dårlig læringsmiljø i klassen din.

Hovedkontakt for PPT på Fosen vgs er Hanne Skilleås.
Dere kan bruke «Elevhjelpa» for å komme i kontakt med PPT.
Ellers kan jeg kontaktes på mobil: 95 23 59 69
Eller e-post:

 

Om det er ønskelig, kan dere også ta kontakt med

Nina Beate Hoøen på mobil: 92 80 70 38
Eller e-post:

Sist oppdatert 23.08.2022