Pedagogisk-psykologisk Tjeneste (PPT)

Ta kontakt med PPT dersom du:

  • Har fagvansker eller andre vansker som gjør innlæring vanskelig.
  • Ønsker utredning av mulige vansker med f.eks lesing, skriving, språk, oppmerksomhet eller matematikk.
  • Har behov for tilrettelegging i undervisninga eller på prøver/eksamen.
  • Har behov for hjelp med læringsstrategier.
  • Har spørsmål om rettigheter du har dersom du har ulike typer fagvansker, lesevansker o.l.
  • Opplever at det er et dårlig læringsmiljø i klassen din.

Nina Beate Hoøen på mobil: 92 80 70 38

Eller e-post:

Sist oppdatert 13.06.2023