Rødt nivå

RØDT NIVÅ FRA OG MED TORSDAG 16. DESEMBER Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra torsdag 16. desember. De videregående skolene skal ha rødt nivå.

RØDT NIVÅ FRA OG MED TORSDAG 16. DESEMBER

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra torsdag 16. desember. De videregående skolene skal ha rødt nivå.

Rødt nivå betyr ikke at vi skal stenge skolen fysisk, men at det blant annet nå skal være minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Der det er vanskelig å opprettholde avstandskravet, vil det bli iverksatt tiltak for å sikre at vi har tilstrekkelig avstand. Dette bety at en del av undervisningen blir digital.

Vi har planlagt de siste dagene før jul og driver nå å planlegger for de to første ukene etter jul. Siste skoledag før jul 21.12.21 blir heldigital for alle elver. Oversikt ligger på Canvas.

Rektor