Studiespesialisering

Velkommen til studiespesialisering ved Fosen videregående skole!

Hvis du velger studiespesialisering kan du sikte mot nesten hvilken som helst karriere som krever høyere utdanning. Det er også en god vei å gå hvis du er usikker på hva du vil bli, eller hvis du vet at du vil ha en jobb som krever universitets- eller høgskoleutdanning.

Studiespesialisering består av fellesfag og programfag. Norsk, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, historie, naturfag, religion og etikk, matematikk, engelsk samt et fremmedspråk er fellesfagene alle må ha. Programfag er fag du velger på Vg2 og i Vg3.

På Vg1velger du enten matematikkurs 1P (praktisk matematikk) eller 1T (teoretisk matematikk). Du får informasjon og veiledning til hjelp med dette valget en av de første skoledagene etter skolestart.

Skolen tilbyr fransk og tysk for elever som har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen. Som nybegynnerspråk tilbyr vi tysk.

I løpet av det første året må du velge hvilken spesialisering du ønsker på Vg2 og Vg3 - språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. Informasjon om fagene som kan velges og om regler for valg blir gitt i starten av andre termin. Programfagene vi tilbyr, er omtalt lenger ned.

Skolen har engasjerte lærere som bryr seg, og som vil at elevene skal trives, utfordres og lykkes. Lærerne samarbeider tett, har høy fagkompetanse og holder seg faglig oppdaterte. Læringsmiljøet er åpent og oversiktlig, og gjennom de tre årene du går på studiespesialisering blir elevene og lærerne godt kjente med hverandre. Det gir skolen god mulighet til å kunne følge deg systematisk opp og veilede deg gjennom skoleløpet.

Vi tar med elevene ut av skolebygget for å gi relevant og god læring når det er naturlig. Vi kan nevne ekskursjoner i naturfag, geografi, biologi, samfunnsfag, religion og historie, samt varierte kunst- og kulturopplevelser. Skolen legger til rette for jobbskygging, slik at du kan få et inntrykk av mulige framtidige yrkesveier lokalt.

Hvis du velger studiespesialisering på Fosen videregående skole, vil du bli veiledet til å jobbe jevnt og målrettet med fagene. På studiespesialisering lærer du strategier for læring og gode arbeidsvaner, noe som gir deg fordeler når du tar fatt på videre utdanning og senere i yrkeslivet. Elever som har gått hos oss, har utdannet seg til et bredt spekter av yrker, eksempelvis sykepleiere, leger, lærere, jurister, psykologer, økonomer, ingeniører, tannleger, ledere og forskere.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  De fleste timene har du sammen med klassen din. I matematikk og fremmedspråk går du sammen med elever på idrettsfag på samme trinn som har valgt samme fag. Du vil få en kontaktlærer som følger deg og klassen, og som har et spesielt ansvar for trivsel og læringsmiljø. Alle klasser velger tillitsvalgt til elevrådet samt verneombud. Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Foresatte inviteres til skolen for foreldremøter ved skolestart og utviklingssamtaler med faglærere i januar. Valg av programfag for andre år foregår i starten av andre termin. Elever som ønsker å ta Vg2 som utvekslingselev, kan få veiledning om dette fra rådgivertjenesten.

 • Andre år

  Fra og med andre skoleår har du noen fellesfag sammen med klassen. I programfag er elevene delt i grupper på tvers av klasser, avhengig av hva de har valgt. Du har fremdeles en kontaktlærer som følger deg. Utover i skoleløpet vil du få jevnlig orientering om videre utdanning og yrkesvalg. Skolens rådgivere for karriereveiledning gir individuell veiledning for den som ønsker det. Vi tilbyr følgende programfag*: • Realfag: Biologi, fysikk, kjemi, matematikk (R1 og R2) • Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ): Sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, medie- og informasjonskunnskap, entreprenørskap og bedriftsutvikling Som et ekstra programfag tilbyr skolen faget musikk, dans og drama (MDD), som er et femtimers fag. Du har mulighet til å velge MDD som et 2,5 timers fag på Vg2 og Vg3. Undervisningen er variert med mye praktisk utøvelse. Hvert år settes det opp en forestilling, vanligvis en musikal. Elever som tar MDD over to år får faget godkjent som et programfag. *Programfagstilbudet på studiespesialisering kan variere noe avhengig av elevtall og interessen for de ulike fagene.

  Vg2 Realfag

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no