Restaurant- og matfag

UTDANNINGSPROGRAM FOR RESTAURANT OG MATFAG

 • Er du kreativ og nytenkende?
 • Er du strukturert?
 • Har du øye for detaljer?
 • Liker du variert arbeidstid?
 • Liker du å arbeide i høyt tempo?
 • Trives du med å omgås mennesker?
 • Har du gode samarbeidsevner?
 • Liker du å arbeide med hendene?
 • Liker du å yte god service?
 • Vil du flink, få deg jobb tidlig og bli kjent med yrke?
 • Har du blikk for form og farger?
 • Er du lei av teoretiske fag, og er ”sugen” på å gjøre noe praktisk?

DA ER RESTAURANT OG MATFAG NOE FOR DEG!

Mat og drikke har stått sentralt i alle kulturer til alle tider, og er viktig for identitet, for helse og i sosiale sammenhenger. Endringer i samfunnet medfører også endringer i folks kost- og måltidsvaner. Bransjene trenger teknologisk kyndige, kreative og skapende mennesker.

Mål og muligheter

VG1 er starten på en verden av muligheter. Utdannelsen er allsidig og kan brukes over hele verden. Denne studieretningen gir tilbud om opplæring innen blant annet hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, baker- og kjøttvarer. I disse bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester. Dette er derfor et felt for deg med fantasi og skapende trang, enten det er konditorens fingerferdigheter, kokkens evne til å komponere nye retter eller industriens evne til å lage nye produkter.
Dette er yrker for deg med fantasi og skapertrang.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Restaurant- og matfag

  Fag og timefordeling:
  Fellesfag (12 t/uke)
  2t – norsk
  3t – engelsk
  3t – matematikk
  2t – naturfag
  2t – kroppsøving
  Felles programfag (17 t/uke)
  7t – råstoff og produksjon
  5t – kosthold og ernæring
  5t – bransje, fag og miljø

  Prosjekt til fordypning (6 t/uke)
  I faget vil du fordype deg i minst to av de 14 ulike yrkene.

 • Andre år

  Vg2 Kokk- og servitørfag

   

  Tilberedning, anretning og serveringKosthold, levevaner og helse
  Salg, service og økonom


  Fag og timefordeling:
  Fellesfag (9 t/uke) 2t – norsk
  2t – engelsk
  3t – samfunnsfag
  2t – kroppsøving
  Felles programfag (17 t/uke)
  7t – råvarer og produksjon
  5t – kosthold, ernæring og helse
  5t – servering, bransje, og miljø
  Prosjekt til fordypning (9 t/uke)

   

  Gjennom utplasseringer i løpet av skoleåret vil du
  få mulighet til å knytte kontakter med aktuelle
  bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling/lærekandidat.
  Det er tre yrker som du kan være lærling i etter bestått VG2 kokk – og servitørfag:
  Hotell- og restaurantkokk
  Institusjonskokk
  Servitør

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no