Foreldremøte

gauldalvgs.jpg

Foresatte med elever i klasser på VG1 og VG2 innkalles til foreldremøte Tirsdag 27.august kl 19.00 i Kultursalen på Gauldal skole- og kultursenter

Utdrag fra forskrift til opplæringslova §20-4

”Skolen skal i starten på opplæringsåret på VG1 og VG2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutiner og anna som er relevant for foreldra”

Hvor: Kultursalen på Gauldal skole- og kultursenter
Når: Tirsdag 27.august Kl 19

Program:

19.00 – 20.00. Fellesinformasjon for alle foresatte v/ skolens ledelse.

20.00 – 21.00.   Klassevis informasjon v/ kontaktlærere

Alle vel møtt!

 

Klikk her for å laste ned papirversjonen av innkallingen

Sist oppdatert 21.08.2019