Børsemaker

Børsemaker er en landsdekkende tilbud med 8 elevplasser på Vg2.  Her jobber man for å dekke behovet i samfunnet for tjenester knyttet til våpen og våpenbruk, og man jobber for å føre videre et yrke som er knytt til jakt- og skytterkulturen.

Aktuelle arbeidssteder

Børsemakeren arbeider ofte i små bedrifter der kundekontakten er direkte. Kundene er vanligvis jakt og sportsskyttere med ulike behov for våpenrelaterte varer og tjenester. Forsvaret er også en aktuell arbeidsgiver.

Sentrale arbeidsoppgaver

Børsemakeren har sitt grunnlag i utøvelsen av jakt og sportsskyting.
Sentrale arbeidsområder er å

  • reparere og produsere våpendeler og våpen som brukes til jakt og sportsskyting
  • bearbeide, sammenføye og overflatebehandle ulike materialer
  • sette sammen våpen av egenproduserte og innkjøpte deler
  • forme produkter estetisk og funksjonelt etter fagets krav
  • veilede om tekniske spørsmål som gjelder våpen og ammunisjon
  • vedlikeholde maskiner og verksted

Personlige egenskaper

Faget stiller store krav til deg når det gjelder formsans, nøyaktighet, teknisk innsikt og i bruk av ulike verktøy og teknikker. Du må i tillegg ha evne til å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å løse problemer i kjente og ukjente sammenhenger.

Rettighetshaver: Leverandør NRK

Etter Vg2 børsemaker gir skolen tilbud om Vg3 i skole. Man kan også ha opplæring i bedrift før man melder seg opp til svenneprøve.

Inntakskrav er Vg1 teknologi og industrifag. Vg1-elever som ønsker fordypning i børsemakerfaget som en del av Yrkesfaglig fordypning, kan henvende seg til Gauldal VGS.

Kontaktperson

Jens Ingvar Vagnild
Fagleder m/personalansvar
74 17 54 02 92 04 19 32
Sist oppdatert 09.04.2024