Skolestart

gsk-ute-2021-redigert.JPG

Velkommen til skolestart. Oppmøte første skoledag er kl. 0815 i Størenhallen (ikke Kultursenteret, slik det står i velkomstbrevet du har fått). I Størenhallen får du litt informasjon om skolen og om hva og hvem som fins her. Du får også møte kontaktlæreren din, som tar deg med videre til klasserommet.

De første skoledagene er det mye å sette seg inn i, men vi skal sørge for at du får all den informasjonen du trenger etter hvert. De gule boksene under inneholder informasjon vi anbefaler at du har sett på før første skoledag.

Vi gleder oss til å møte deg.

Elev-PC IKT-info Elevhefte

 Skoleskyss Stipend og lån Reglement

Ta kontakt med oss om du har spørsmål:

Kontaktinformasjon

Epost: 

Telefon: 741 74 400

Sist oppdatert 12.08.2021