Skolestart

Skjermbilde 2020-07-08 kl. 14.29.01.png

Velkommen til skolestart hos oss 17.august kl 8.15

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2020-2021!
FØRSTE SKOLEDAG:
MANDAG 17. AUGUST
OPPMØTE: GAULDAL SKOLE- OG KULTURSENTER KL. 08.15

VG1: oppmøte i kultursalen
VG2: oppmøte i Størenhallen
VG3: oppmøte ved inngang TIP-verksted

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i oppmøtested. Følg med her på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Last ned vårt elevhefte som inneholder nyttig informasjon både for deg som elev og foresatt

Se/Last ned elevheftet 2020/2021

Utstyrslister 

Flere av våre yrkesfag krever at du har kjøpt inn utstyr utover vanlige skrivesaker. Se utstyrsliste for det programområdet du har søkt på for å finne ut hva du trenger å kjøpe inn til skolestart.

Last ned utstyrsliste for Bygg- og anleggsteknikk VG1

Last ned utstyrsliste for Helse og oppvekstfag VG1

Last ned utstyrsliste for Helsefagarbeider VG2

Last ned utstyrsliste for Teknikk og industriell produksjon VG1

Last ned utstyrsliste for Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2

Spørsmål og svar

Klikk på boksene med spørsmål for å se svaret

Inntak og skoleplass

Du vil få SMS fra inntakskontoret i fylkeskommunen den 10.juli hvor du blir bedt om å logge deg inn på VIGO for å bekrefte skoleplassen din. Der står det hvilket ønske og hvilken skole du har kommet inn på.

Har du krysset av for at du svarer automatisk ja til tilbudet om skoleplass, har du allerede bekreftet plassen din når du får SMS-en. Har du ikke automatisk svar, så er fristen for å takke ja til tilbudet den 17.juli (foreløpig inntakskalender).

Svar ja likevel, og møt opp på den skolen du har kommet inn på slik at du beholder skoleplassen din. Snakk med kontaktlæreren din og rådgiver for å høre om du får byttet skole eller programområde. Hvis du takker nei, mister du skoleplassen din.

Send en e-post til postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no med søknad om skoleplass så snart som mulig, og ring skolen etter første skoledag for å høre om ledig plass på det programområdet du ønsker å gå.

Møt opp på skolen første skoledag for å ikke miste retten til din skoleplass.Hvis du ønsker å bytte til et annet programområde, må du ta kontakt med rådgiver ved skolen etter du har kommet til oss. Rådgiver kan finne ut om det er ledig plass på det programområdet du ønsker å bytte til.

Svar ja til tilbudet og ja til venteliste. NB! Hvis du svarer ja til å stå på venteliste, og takker nei til tilbudt plass, risikerer du å stå uten skoleplass. Det er ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere.

Skolen har ikke internat for elever som må bo langt hjemmefra, men i nærheten er det flere som har utleie av hybler til skoleelever. Ta kontakt med oss på e-post: postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no for å be om hybelliste.

Skoleskyss og busskort

Du søker om skoleskyss via Trøndelag fylkeskommune sin skyssportal: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Hvis du har mer enn 3,3 km fra hjemstedet ditt og til nærmeste bussholdeplass, har du rett på tilknytningsskyss. Husk å hake av for dette i søknadsskjemaet i søknadsportalen.

De som har busskort fra ungdomsskolen skal bruke det også på videregående, men må søke om skoleskyss via søknadsportalen. Når søknaden er godkjent, vil skolebusskortet bli oppdatert med antall reiser du trenger i skoleåret.

Når du har søkt om skoleskyss i søknadsportalen, vil du få et utdelt et nytt skolebusskort når du starter på skolen. Hvis busskortet ditt ikke er kommet til første skoledag, vil du få lånt et busskort fram til du får det ordinære busskortet ditt.

T:kort vil ikke bli oppdatert med skolereiser.

Mer info om skoleskyss kan du finne på https://www.atb.no/skoleskyss/.

 

IKT-informasjon

Datamaskinen du skal bruke på skolen bestemmer du selv. Du kan enten bruke en PC du har hjemme fra før eller kjøpe en PC gjennom Trøndelag Fylkeskommune. Uansett hva du velger eies datamaskinen av deg. 1-2 uker før første skoledag vil du få SMS med brukernavn og aktiveringskode. Dette er din elev-konto du skal bruke i våre systemer når du er elev hos oss. Du kan laste ned IKT-info på knappen nedenfor. Den inneholder den viktigste informasjonen du trenger ved skolestart for IKT

Last ned IKT-info

Rådgiver og Helsesykepleier

Hvordan kommer jeg i kontakt med rådgiver og helsesykepleier?
Du kan kontakt elevtjenesten hos oss ved å følge denne linken:
https://web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole/vare-tjenester/elevtjenesten/

Stipend og lån

Hvordan søker jeg om stipend, og hvor mye kan jeg få?
Gå inn på www.lanekassen.no. Der finner du informasjon om hvordan du går fram for å søke om stipend og om hvor mye du kan få utbetalt.

Sist oppdatert 14.08.2020