Skylagring før skoleslutt

DJI_0033.JPG

Skal du slutte på videregående og ønsker ¨å ta vare på dokumentene dine?

Informasjon til elever som nå er ferdig med videregående, eller skal begynne på skole annet sted enn i Trøndelag fylke:

Elevkontoen for elever som slutter blir stengt fra begynnelsen av august, og du vil da miste tilgangen til filer som kun er lagret i skyen (Onedrive elevkonto).

Det er derfor VIKTIG at du kopierer over filer du skal ta vare på fra skylagring til lokal lagring på PC – FØR skoleslutt.

Har du spørsmål, eller behøver du hjelp? Ta kontakt med oss på IKT-tjenesten ved Gauldal Videregående Skole.