Beredskapshus for Meldal Røde Kors

2023_11_10 - Beredskapshus 1.jpeg
Foto: Øystein Hoel

Meldal videregående skole bygger i samarbeid med Meldal Røde Kors nytt beredskapshus i Resdalen.

Forrige skoleår fikk skolen en forespørsel fra Meldal Røde Kors. Meldal Røde Kors skulle bygge beredskapshus i Resdalen, og lurte på om dette kunne være et prosjekt som elevene ved Bygg- og anleggsteknikk kunne ta på seg.

Byggfaglærer Jens Hove meldte inn forespørselen som et forslag til prosjekt i opplæringen, og etter vurdering sa skolen ja til å ta på seg oppdraget. I samarbeid med Jens og elevene ble det utarbeidet en endelig tegning for bygget.

Grunnarbeidet til beredeskapshuset ble gjort av en entreprenør i sommer, og elevene satte så smått i gang med arbeidet før høstferien. Reisverket til beredskapshuset ble bygget som lemmer i verkstedet på skolen da vi holdt åpen skole tidligere i høst, og ble deretter fraktet til Resdalen etterpå.

Beredskapshus i Resdalen

Elevene ved vg2 Transport og logistikk har også bidratt i arbeidet. Denne uken har de hjulpet til med lasting og transport av stillasene som skal brukes i Resdalen, og førstkommende uke er planen de skal kjøre utover takstoler og løfte disse opp på veggene med kranbilen. Øyvind Hess ved transportfag forteller at dette er veldig nyttig trening for elevene for å få så mange øvingstimer med lastekran som mulig, samt trening i logistikk og lastebilkjøring.

Prosjektet rundt Meldal Røde Kors' nye beredskapshus er et flott eksempel på hvordan et samarbeid kan gagne flere parter. For skolen og elevenes del er det bra å få praktisk erfaring utenfor skolebygningene, i tillegg til at det gir muligheter for samarbeid på tvers av skolens programområder. Meldal Røde Kors er opptatt av å bruke lokale aktører og syns det er ekstra artig å få til et samarbeid med ungdommer ved den videregående skolen i bygda.

Meldal Røde Kors uttaler at de er veldig fornøyd med samarbeidet med skolen og det praktiske arbeidet som blir gjort i Resdalen.

Beredskapshus i Resdalen