Skolens mål og verdier

mål.jpg
Foto: Bruno Nascimento / Unsplash

Ved Meldal videregående skole bestreber vi å alltid nå skolens mål og respektere våre verdier.

Skolens hovedmålsetting:

Alle elever skal ha tilbud om lærekontrakt eller opplæringskontrakt når de har fullført skoleløpet ved Meldal videregående skole.

 

Dette er våre verdier:

Teknologi; Vi skal gi elevene tilgang til bruk av ny og oppdatert teknologi.

Tradisjon; Vi skal utdanne framtidens fagarbeidere gjennom individuell tilrettelegging og oppfølging.

Miljø; Alle elever og ansatte skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Sist oppdatert 17.08.2021