Skolens mål og verdier

mål.jpg
Foto: Bruno Nascimento / Unsplash

Ved Meldal videregående skole utdanner vi morgendagens fagarbeidere.

Skolens hovedmålsetting

Alle elever skal ha tilbud om lærekontrakt eller opplæringskontrakt når de har fullført skoleløpet ved Meldal videregående skole.

Våre verdier

Teknologi; Vi skal gi elevene tilgang til bruk av ny og oppdatert teknologi.
Tradisjon; Vi skal utdanne framtidens fagarbeidere gjennom individuell tilrettelegging og oppfølging.
Miljø; Alle elever og ansatte skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Sist oppdatert 17.06.2022