Kontakt

Meldal-vgs-nett.jpg

Meldal videregående skole, Løkkenveien 117, 7332 Løkken Verk.                       Telefon: 74 17 51 00 - postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no

Rektor
Anne Lise Eriksen Kirkholt
976 17 039
 
Fagleder elevtjenester
Anne Sølberg Engstrøm
928 06 935
annen@trondelagfylke.no
Ansvarsfelt
Elevtjenesten/rådgiver, fagansvar for spes.ped., miljøarbeidere, lærlinger, oppfølgingstjenesten, helsesøster, elevråd, yrkesvalg.

Fagleder
Christine Linaae Aune
938 32 731
chrau@trondelagfylke.no
Fagansvar
Helse og oppvekst, restaurant og matfag, design og håndverk, allmennfaglig påbygging.
Rektors stedfortreder.

Fagleder
Lars Kristian Mikkelsen
950 58 991
larmik@trondelagfylke.no
Fagansvar
Bygg og anlegg, teknikk og industriell produksjon, transport og logistikk.
 
Fagleder
Audun Bjørnås
977 99 712
audbjor@trondelagfylke.no
Fagansvar
Elektro

Fagleder
Stig Kalstad
907 77 537
stikal@trondelagfylke.no 
Fagansvar
Støttetjenester drift

Fagleder
Rune Wiggen
924 09 004
runwi@trondelagfylke.no
Ansvar
Daglig ledelse av Chr. Thams fagskole
Kontaktinformasjon: thamsfagskole.no

Sist oppdatert 03.02.2020