Kontakt

Meldal-vgs-nett.jpg

Meldal videregående skole, Løkkenveien 518, 7332 LØKKEN VERK            Telefon: 74 17 51 00 - E-post: postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no

Rektor
Anne Lise Eriksen Kirkholt
976 17 039

Fagleder
Stig Kalstad
907 77 537
stikal@trondelagfylke.no 
Ansvarsfelt
Støttetjenester drift
Konstituert assisterende rektor (rektors stedfortreder)

Fagleder
Anne Sølberg Engstrøm
928 06 935
annen@trondelagfylke.no
Ansvarsfelt
Elevtjenesten, rådgivere, spesialpedagogikk, miljøarbeidere, lærlinger, oppfølgingstjenesten, helsesykepleier, elevråd, yrkesvalg

Fagleder
Audun Bjørnås
977 99 712
audbjor@trondelagfylke.no
Fagansvar
Elektro og datateknologi

Fagleder (konstituert)
Grethe Gunnes
917 31 658
greda@trondelagfylke.no
Fagansvar
Helse- og oppvekstsfag, Restaurant- og matfag, Påbygging etter fagbrev/yrkeskompetanse

Fagleder
Lars Kristian Mikkelsen
950 58 991
larmik@trondelagfylke.no
Fagansvar
Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag, Transport og logistikk

Sist oppdatert 22.09.2021