Kontakt

Meldal-vgs-nett.jpg

Meldal videregående skole, Løkkenveien 117, 7332 Løkken Verk.                       Telefon: 74 17 51 00 - postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no

Rektor
Anne Lise Eriksen Kirkholt
976 17 039
 
Fagleder elevtjenester
Anne Sølberg Engstrøm
928 06 935
annen@trondelagfylke.no
Ansvarsfelt
Elevtjenesten/rådgiver, fagansvar for spes.ped., miljøarbeidere, lærlinger, oppfølgingstjenesten, helsesøster, elevråd, yrkesvalg.

Fagleder
Christine Linaae Aune
938 32 731
chrau@trondelagfylke.no
Fagansvar
Helse og oppvekst, restaurant og matfag, design og håndverk, allmennfaglig påbygging.
Rektors stedfortreder.

Fagleder
Rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt har ansvar inntil ny fagleder er på plass.
976 17 039
anner@trondelagfylke.no
Fagansvar
Bygg og anlegg, teknikk og industriell produksjon, transport og logistikk.
 
Fagleder
Audun Bjørnås
977 99 712
audbjor@trondelagfylke.no
Fagansvar
Elektro

Fagleder
Stein Arne Aas
918 37 210
steaa@trondelagfylke.no
Ansvar
Daglig ledelse av Chr. Thams fagskole og ressurs
Kontaktinformasjon: thamsfagskole.no

Sist oppdatert 08.01.2019