Kontakt

Meldal videregående skole, Løkkenveien 518, 7332 LØKKEN VERK            Telefon: 74 17 51 00 - E-post: postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no

Rektor
Anne Lise Eriksen Kirkholt
976 17 039

Assisterende rektor / fagleder drift
Stig Kalstad
Fagansvar: Støttetjenester drift, økonomi og administrasjon
907 77 537

Fagleder
Anne Sølberg Engstrøm
Fagansvar: Elevtjenesten, rådgivere, spesialpedagogikk, miljøarbeidere, lærlinger, oppfølgingstjenesten, helsesykepleier, elevråd, yrkesvalg
928 06 935

Fagleder
Audun Bjørnås
Fagansvar: Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Påbygging etter fagbrev/yrkeskompetanse
977 99 712

Fagleder
Lars Kristian Mikkelsen
Fagansvar: Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag
950 58 991

Sist oppdatert 07.11.2023