Driftsavdeling

Kontaktpersoner for skolens drift

Fagleder for støttetjenester drift
Stig Kalstad
907 77 537 (tilgjengelig på dagtid)

Vaktmester
Arild Moe
413 37 274

Vaktmester
Bjørn Eirik Næss
997 29 731

Sist oppdatert 21.06.2022