Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis skrives ut av den skolen du er elev ved.

Det er bare vitnemål og kompetansebevis som er gyldig dokumentasjon i Kunnskapsløftet. Vitnemål blir gitt som dokumentasjon når opplæringsløpet er fullført og bestått.

Det er skolen som har ansvar for å skrive ut ditt vitnemål.

Ta kontakt med skolen ved spørsmål:

74 17 51 00

Informasjon om dokumentasjon for privatister, samt priser på utskrift av kopi av dokumentasjon, finner du på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Vitnemål/kompetansebevis utstedt før 2008 er avlevert til Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA). Hvis du trenger duplikater av dokumentasjon fra før 2008, må du ta kontakt med IKA Trøndelag:

970 99 050

Sist oppdatert 21.06.2022