Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis skrives ut av den skolen du er elev ved.

Det er bare vitnemål og kompetansebevis som er gyldig dokumentasjon i Kunnskapsløftet. Vitnemål blir gitt som dokumentasjon når opplæringsløpet er fullført og bestått.

Det er skolen som har ansvar for å skrive ut ditt vitnemål.

Ta kontakt med skolen ved spørsmål:


74 17 51 00

Informasjon om dokumentasjon for privatister, samt priser på utskrift av kopi av dokumentasjon, finner du på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Vitnemål/kompetansebevis utstedt før 2008 er avlevert til Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA). Hvis du trenger duplikater av dokumentasjon fra før 2008, må du ta kontakt med IKA Trøndelag:


970 99 050

Gunn-Solveig Rømme Mellingsæter
Konsulent I
74 17 64 85 91 76 75 87
Sist oppdatert 13.06.2021