Skolens historie

logo75.png

Meldal videregående skole har en lang og stødig historie som yrkesfagskole - en historie vi er stolte av.

Meldal videregående skole fylte 75 år i 2021, noe som ble markert på flere måter.

Til markeringen av 60-årsjubileet i 2006 skrev Odd Haugen om skolens utvikling i perioden 1996-2006. Dette tillegget inneholder også beretningen om de 10 første årene for Meldalshallen BA. Til markeringen av 70-årsjubileet i 2016 ble jubileumsboken for perioden 1946-2016 skrevet og redigert av Marit Mjøen. Det du kan lese på denne nettsiden er et kort sammendrag fra boken om de første årene som Meldal yrkesskole.

Meldal yrkesskole startet sitt første snekkerkurs den 21. oktober 1946. Det var et utvidet snekkerkurs, hvor hovedsakelig bare de som kunne noe innen snekkerfaget fra før ble tatt opp. Det var 18 søknader til kurset, hvorav 10 elever fikk begynne. Aldersspennet gikk fra 17 til 32 år. Ingvar Hasle kunne ønske det første elevkullet ved Meldal yrkesskole velkommen i det nyrestaurerte Folkets Hus på Løkken Verk i oktober 1946. 

Folkets hus på Løkken Verk i 1946

Det første snekkerkurset (1946/47)
Første rekke fra venstre: Gustav Muan, Olav Gulla, Olav Maurbakk.
Andre rekke fra venstre: Ola M. Sølberg, Bjørn Hellmann, lærer Hasle.
Tredje rekke fra venstre: Arne Holte, Einar Helgeton, Arne Midtskog, Asbjørn Dragseth, Kjell Sundli.

Det første snekkerkurset

En måned etter at snekkerkurset startet høsten 1946, kom mekanikerkurset i gang.
Første rekke fra venstre: Øyvind Dahl, Sigurd Gravrok, Jon J. Snoensgjelen, lærer Kirkhus, Torbjørn Karlsen, Arne Grindvoll, Torleif Kirkholt.
Andre rekke fra venstre: Ola Rindalsholt, Magnar Storholt, Alfred Drugli, Øyvind Berg, Otto S. Sæther, Olav Fossmo, Ole J. Grefstad, Nils Olav Sletvold.

Det første mekanikerkurset (1946/47)

 

De første elevene ved kjole- og draktsømkurset (1949/50)

I møte den 18. februar 1949 vedtok styret ved Meldal yrkesskole at "det frå hausten 1949 skal setjast igang eit 1-årig kurs i kjole- og drauktsaum ved skolen soframt løyve på penger blir gitt og utstyr kan skaffast". Nye planer for innredning av arbeidsrommet og kostnadsoverslag tok så lang tid at kurset høsten 1949 måtte starte i leide lokaler i Festiviteten.
Fra venstre: Ingebjørg Kristiansen, Marie Langeng, Margrete Bjørnås, Astrid Grøset, Åshild Haugen, Inga Granli, Anna Myrmo.

Det første kjole- og draktsømkurset

Fra og med skoleåret 1957/58 ble det interkommunal drift av Meldal yrkesskole. Med flere elever og økt skoleaktivitet økte behovet for nye lokaler.

Styret tok tak i saken og informerte myndighetene om byggeplanene. Styrets formann Johan L. Strand signerte to viktige brev til Meldal bygningsråd (datert 1951) og oppfølging til Meldal formannskap i 1954. Brevet til Meldal formannskap informerer om styrets innstilling til tomtevalget og ønske om fullmakt til å sette i gang en arkitektkonkurranse for utforming av skolen.

tomteforslag

Meldal kommune innbød i september 1955 medlemmer av Trondhjems Arkitektforening til å delta i en konkurranse om tegninger til en ny yrkesskole. Juryens medlemmer besluttet at 1. premie skulle tildeles utkastet med motto "I skyggen av et tårn", og ved åpning av navnesedlene viste forfatterne seg å være arkitektene MNAL Jarle Øyasæter og Leif Haugen.

Haugasletta

 Meldal videregående skole på midten av 1960-tallet, etter at 2. byggetrinn var ferdig høsten 1965.

Midten av 60-tallet

Sist oppdatert 17.06.2022